IDARƏ HEYƏTİ

İdarə Council

Ms. Manuela Traldi

Prezident

Mr. Elkhan Garibli

Müşavirlər

Mr. Ilham Nasirov

Müşavirlər

Mr. Ilham Hajiyev

Müşavirlər

Mr. Stefano Contri

Müşavirlər

Mr. Mushvig Aliyev

Müşavirlər

Mr. Massimo D'Aiuto

Müşavirlər

Auditorlar Kollegiyası

Mr. Massimo Caramante

Prezident

Mr. Sergio Deledda

Üzvlər

Ms. Carolina Conforti

Üzvlər

Mr. Paolo Mascagna

Üzvlər

Mr. Giuseppe Giurato

Üzvlər