BEYNƏLXALQ SƏRGILƏR

N

Avropada və Azərbaycanda keçilirən sərgilərdə iştirak

N

Sərgi seçimində kömək

N

İştirakçıların cəlb olunması

N

Viza dəstəyi

N

B2B görüşlərin təşkili

N

Əlaqə xidmətləri

N

Qrup səfərlərinin təşkili

N

Təşkilatı dəstək